Armağan Kültürü

  • Title: Armağan Kültürü
  • Author: Mehmet Birekul
  • ISBN: 9789944105651
  • Page: 238
  • Format: Paperback
Free Download Armağan Kültürü - by Mehmet Birekul - Armağan Kültürü, Arma an K lt r Bu al ma temelde ekonomik faaliyetlerin insan faaliyetlerin d nda i leyen so uk ve kalpsiz bir sistem bir makine oldu u varsay mlar n n aksine iktisad n hayati canl insan yap m oldu u etik se i

Free Download Armağan Kültürü - by Mehmet Birekul - Armağan Kültürü, Arma an K lt r Bu al ma temelde ekonomik faaliyetlerin insan faaliyetlerin d nda i leyen so uk ve kalpsiz bir sistem bir makine oldu u varsay mlar n n aksine iktisad n hayati canl insan yap m oldu u etik se i

  • Free Download Armağan Kültürü - by Mehmet Birekul
    238Mehmet Birekul
Armağan Kültürü