Sokrates'in Savunması

  • Title: Sokrates'in Savunması
  • Author: Plato Erman Gören
  • ISBN: 9789759970765
  • Page: 145
  • Format: Paperback
[PDF] Sokrates'in Savunması | by ñ Plato Erman Gören - Sokrates'in Savunması, Sokrates in Savunmas Platon nefret etti ini s yledi i d nemin politik yap s ndan ve devlet d zeninden yak n rken yozla man n rne i olarak arkada olan ya l bir adam n haks z yere l me mahkum edili ini rnek g sterir Sokra

[PDF] Sokrates'in Savunması | by ñ Plato Erman Gören - Sokrates'in Savunması, Sokrates in Savunmas Platon nefret etti ini s yledi i d nemin politik yap s ndan ve devlet d zeninden yak n rken yozla man n rne i olarak arkada olan ya l bir adam n haks z yere l me mahkum edili ini rnek g sterir Sokra

  • [PDF] Sokrates'in Savunması | by ñ Plato Erman Gören
    145Plato Erman Gören
Sokrates'in Savunması